top of page

Wilenius båtvarv är ett traditionellt träbåtsvarv, som anlades vid Borgå västra åstrand år 1932. Omkring 430 träbåtar har byggts på varvet, allt från 40 fots havskryssare till mindre plywoodbåtar. Nuförtiden övervintrar, underhålls och repareras  klassiska träbåtar i varvets byggnader. Under sommaren använder vissa av träbåtarna även varvets bryggor som hemmahamn.

VARVETS HISTORIA

År 1932 köpte Ludwig Wilenius, som arbetade som båt- och verkmästare på Borgå Båtvarv, de två byggnader vid Borgå ås strand, där varvet fortfarande är verksamt, och grundade ett nytt träbåtsvarv: Wilenius Båtvarv. Wilenius byggde en varvsbyggnad, en verkstad och två slipar på området. Wilenius båtvarv fick snabbt rykte som byggare av kvalitetsbåtar. Speciellt de av Wilenius byggda klassbåtarna väckte uppmärksamhet.

 

Wilenius båtvarv var som störst i slutet av 1940-talet då det sysselsatte knappt 20 personer. På lönelistan fanns förutom båtbyggare, en smed, en lackerare och en riggare. De skrov som behövdes tillverkades i varvets egen verkstad. På översta våningen i huvudbyggnaden fanns ett kontor, faciliteter för utslagning av ritningar och förvaringsutrymme. Båtarna byggdes i bottenvåningen, som var ett enda öppet utrymme. Två stora båtar kunde byggas i verkstaden samtidigt.

​Ludwig Wilenius dog år 1984 och ansvaret för varvsverksamheten övergick till hans son Kaj Wilenius. Nya båtar tillverkades inte längre på varvet, men reparations- och renoveringsverksamheten fortsatte. År 2004 bytte varvet ägare igen, då det köptes av Ivar Nordlund (N-Group Ab). Nordlund förde nya vindar till varvet: hallarna renoverades och restaurerades i enlighet med naturvårdsbeslut, ELY-centralen genomförde sanering av marken år 2010 och bryggorna renoverades med stöd av Museiverket år 2012. Båtbyggnadsverkstaden, som hade förfallit, måste rivas år 2008. I början av 2010-talet visades varvet för allmänheten via Öppna Ruffar-evenemang.

FÖRENINGEN DRIVER BÅTVARVET

Wilenius Båtvarv ry grundades år 2019 för att underhålla och utveckla Wilenius båtvarv och det kulturhistoriskt värdefulla varvsområdet med dess byggnader. Förutom varvsverksamhet vill föreningen vara en aktiv aktör i området och anordnar maritima och träbåtskulturrelaterade evenemang öppna för alla. Föreningen har även mycket kontakt med andra aktörer och organisationer i Borgå med anknytning till hav och träbåtar.

Idag har varvet inte längre något båtbyggeri och verksamheten är inriktad på reparation och traditionell vinterförvaring. Båtarna, som Wilenius byggde, har spridit sig över hela Finland och världen, och några av dem finns blott i historieböckerna. Men i Wilenius båtvarv finns fortfarande ett fåtal båtar byggda i varvet, samt naturligtvis ett flertal nykomlingar.

Kontakta oss!

Du kan bli medlem i föreningen

Tack!

och fråga om platser för båtar

Marikki_006.jpeg
bottom of page