top of page

Wileniuksen telakan kehityshanke

Wilenius båtvarv ry on lähettänyt Porvoon kaupungille tarjouksen Wileniuksen perinteisen puuvenetelakkatoiminnan jatkamiseksi ja pitkäjännitteiseksi kehittämiseksi. Tarjouksessa esitettyä suunnitelmaa on avattu alla.

SUUNNITELMA

Wileniuksen telakan kehityshanke

 

Kohde: Wileniuksen telakka, kiinteistötunnus 638-22-437-2 telakkarakennuksineen

 

Kehityshankkeen tiivistelmä

 

Wilenius båtvarv ry on lähettänyt Porvoon kaupungille tarjouksen Wileniuksen perinteisen puuvenetelakkatoiminnan jatkamiseksi ja pitkäjännitteiseksi kehittämiseksi. Yhdistyksen tavoite on Wileniuksen telakan 90 vuotta keskeytymättä jatkuneen toiminnan tulevaisuuden mahdollistaminen. Yhdistyksen suunnitelma on kehittää telakasta elinvoimainen puuvenekulttuurin keskittymä palveluineen ja tapahtumineen.

 

Wilenius båtvarv ry:n tarjous sisältää seuraavaa:

 • Wilenius båtvarv ry ostaa nykyiset telakkarakennukset telakkatekniikoineen ja sitoutuu suojeltujen rakennusten ylläpitoon. Telakkahallien ostaminen voidaan toteuttaa heti tontin vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen.

 • Wilenius båtvarv ry jatkaa alueella perinteistä puuvenetoimintaa ja edelleen kehittää alueen tapahtuma- ja yleisötoimintaa.

 • Wilenius båtvarv ehdottaa kahden vuoden suunnitteluvarauksen telakkatontilla olevaan rakennusoikeuteen nykyisen suunnitelman jatkamiseksi, jotta rakentaminen voidaan toteuttaa vuonna 2025. Suunnitteluhanke halutaan käynnistää heti ja suunnittelutyö toteutetaan yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa.

 • Edellä mainittujen toteuttamiseksi Wilenius båtvarv haluaa solmia tontista vähintään 30 vuoden vuokrasopimuksen.

 

Wileniuksen telakalla on merkittävää potentiaalia olla suuren yleisön kannalta kiinnostava ja vetovoimainen valtakunnallinen puuvenekulttuurin toimija. Telakka toimii kulttuuriperinnön säilyttämiseen, klassikkoveneiden telakointiin, entisöintiin ja rakentamiseen, verkostojen rakentamiseen ja monipuoliseen, suurelle yleisölle suunnattuun tapahtumatoimintaan. Yhdistys kykenee monipuolisen verkostonsa puitteissa rakentamaan telakan toiminnan ja tapahtumien yritysyhteistyötä ympärivuotisesti. Wileniuksen telakasta voidaan kehittää kiinnostava, elämyksellinen vierailukohde matkailijoille, vierasvenesataman asiakkaille ja kaupunkilaisille.

 

Wilenius båtvarvin kehityshankkeessa on jo nyt mukana laaja yritysverkosto. (Katso kohta Advisory Board). Yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa tukee laaja joukko porvoolaisia ja valtakunnallisia puuvenekulttuuriin liittyviä organisaatioita ja yhdistyksiä. Tukensa ovat osoittaneet esimerkiksi Museovirasto, Porvoon museo, Suomen puuveneilijät ry, Forum Marinum sekä useat pursiseurat ja metriveneliitot. (Katso ko lausunnot ja tukikirjeet.)  

 

Wilenius båtvarv ry toivoo, että Porvooseen saadaan korkeatasoinen vierasvenesatama. Yhdistys toivoo myös pääsevänsä tekemään yhteistyötä tulevan vierasvenesataman kanssa.

Wilenius båtvarv ry

 

Telakkayhdistys

 

Tarjouksen tekijä Wilenius båtvarv ry on 7.8.2019 perustettu yhdistys. Wilenius båtvarv on ollut kaupungin vuokralaisena kolme vuotta ja pyörittää paraikaa telakan aktiivista toimintaa. Yhdistys haluaa jatkaa Wileniuksen telakan toimintaa puuveneiden perinteisenä vetotelakkana ja edelleen kehittää toimintaa alueella.

 

Wilenius båtvarv ry:n jäsenistö koostuu monenlaisista henkilöistä, jotka ovat mukana suomalaisessa puuvenetoiminnassa. Osalla jäsenistämme on oma klassikko-, puu- tai perinnevene Wileniuksen telakalla, osa ovat muuten mukana puuveneisiin liittyvässä harrastustoiminnassa ja tukemassa kulttuuriperintöä. Monet telakkayhdistyksen jäsenistä ovat olleet jo hyvin pitkään mukana telakan toiminnassa – jotkut jopa lapsuudesta asti. Jäsenistöllä on telakan toimintojen pyörittämiseen ja puuvenekulttuuriin laaja asiantuntijuus ja osaaminen.

 

Wilenius båtvarv yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Toiminnan tulot ja menot ovat hyvin tasapainossa. Toiminta pyörii tulorahoitteisesti. Yhdistyksellä on myös hyvä mahdollisuus investointeihin.

 

Wilenius båtvarv ry:n hallitus

 

Wilenius båtvarv ry:n hallitukseen kuuluu neljä jäsentä:

 

• Marikki Hakola: yhdistyksen puheenjohtaja, klassikkoveneen omistaja ja purjehtija, media-alan yhtiön Kroma Productions Oy:n toimitusjohtaja, elokuvaohjaaja ja vastaava tuottaja, (https://www.kroma.fi/)

• Adele Kotsalo: hallituksen jäsen ja yhdistyksen sihteeri, klassikkoveneen omistaja ja purjehtija, yliopisto-opiskelija, Hamarin purjehtijoiden kommodori.

• Max Lundell: hallituksen jäsen ja talousvastaava, kokenut puuveneilijä, diplomi-insinööri, kansainvälisen meriteollisuuden hankintapäällikkö. 

• Pekka Pylkkö: hallituksen jäsen ja telakkavastaava, klassikkoveneen omistaja ja purjehtija, Pekka Pylkkö Engineering toimitusjohtaja, raskaan kaluston ja veneiden korjaus, meriliikenteen kuljetukset, erikoisajoneuvojen valmistus.

 

Wileniuksen telakan Advisory Board

 

Wileniuksen telakan toiminnan kehittämiseksi ja Wilenius båtvarv ry:n hallituksen toimintaa tukemaan on perustettu eri alojen yrittäjistä ja asiantuntijoista koostuva Wileniuksen telakan Advisory Board. Advisory Boardin jäsenet edustavat laajasti liike-elämää ja yritystoimintaa. Mukana on muun muassa venture capital -yhtiö, tilitoimisto, pop-up liiketoiminnan, markkinointiviestinnän ja veneverstastoiminnan asiantuntijoita ja ravintola- ja catering -osaajia. Monet Advisory Boardin jäsenet ovat myös intohimoisia purjehtijoita ja klassikkoveneiden omistajiia.

 

• Sami Lampinen: sijoitusyhtiö Inventure Oy:n toimitusjohtaja (https://inventure.vc), klassikkoveneen omistaja ja kilpapurjehtija.

• Petri Tykkä: tilitoimisto Kontor Helsinki Oy:n toimitusjohtaja (https://www.kontor.fi/) Vankka asiantuntemus myös puuveneveistotoiminnasta: Red Sky veistämön toimitusjohtaja vuosina 2008-2013, Suomen Puuvenekeskuksen johtaja vuosina 2012-2013 (http://www.puuvenekeskus.fi), Suomen 6mR-liitto ry Finlands 6mR-förbund rf hallituksen jäsen vuosina 2006-2009. Klassikkoveneen omistaja ja kunnostaja.

• Waltteri Lindholm, toimitusjohtaja, yrittäjä, (https://valtterilindholm.fi/), Varusteleka (https://www.varusteleka.fi/fi), veneilijä.

• Kaj Wasastjerna: pop-up liiketoimintaa harjoittavan Oy Pop Up Retail Ab:n yrittäjä, klassikkoveneen omistaja ja purjehtija.

• Outi Raatikainen: markkinointiviestinnän asiantuntija, kulttuurialan konsultointiyhtiö Pink Eminence Oy:n toimitusjohtaja (https://pinkeminence.fi/), purjehtija.

• Janne Pettersson: Veneveistämö Janne Pettersson Oy, venemestari, puuveneenrakentamisen asiantuntija, https://www.sailsandsea.fi/helsingin-veneveistamoita-ja-tel/suomenlinna/veneveistamo-janne-pettersson/

• Oscar Ahonen: Taste ravintolat / Budaho Oy, yrittäjä ja Ann-Sofie Westerlund / Taste Catering (https://www.tasteravintolat.fi/).

• Tiina Whiley: konsultti, hankkeistuksen ja projektinhallinnan asiantuntija.

Wileniuksen telakan tulevaisuus

 

Wileniuksen telakan historiaa tiiviisti

 

Wileniuksen telakka on ainut Länsirannan teolliseen historiaan ja artesaanikulttuuriin liittyvä toiminto, joka on jatkunut keskeytymättä jo 90 vuotta ja jatkuu edelleen. Wileniuksen telakka on ainutlaatuinen kappale suomalaista merenkulun historiaa. Wileniuksella on aikanaan valmistettu yli 400 laadukasta puuvenettä. Telakan jäljellä olevat venehallit on suojeltu asemakaavalla ja ne ovat edelleen alkuperäisessä käytössä. Telakka on myös merkittävä osa Porvoon kansallista kaupunkipuistoa, Porvoon rikasta veneenrakennuskulttuuria ja kehittyvää Länsirantaa.

 

Wileniuksen telakan historia 1932–2022

Wileniuksen telakan tulevaisuuden tavoitteet

 

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää, kehittää ja tukea puuveneiden restaurointiin, konservointiin, korjauksiin ja toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja ja mahdollistaa puuveneiden talvisäilytys ja perinteinen vetotelakointi. Yhdistys haluaa säilyttää Wileniuksen perinteisen telakan ympäristöineen paikkana, missä puuveneisiin liittyvä toiminta voi jatkua. Lisäksi yhdistys haluaa tarjota ihmisille mahdollisuuksia tutustua telakka-alueeseen ja perinteisten veneiden korjaus- ja rakennustyöhön. 

 

Wilenius båtvarv ry:n tavoite on kehittää telakan toimintaa siten, että Wileniuksen telakalla voitaisiin jälleen ryhtyä myös rakentamaan uusia puuveneitä. Asemakaava mahdollistaa uuden veneveistämön rakentamisen nykyisten, suojeltujen venehallien läheisyyteen. 

 

Yhdistys järjestää Wileniuksen telakalla kaikille avoimia, merellisiä ja puuvenekulttuuriin liittyviä tapahtumia, edistää puuveneilyyn liittyviä merenkulku- ja käsityötaitoja ja lisää suuren yleisön tietoisuutta puuveneistä ja niiden historiasta ja tulevaisuudesta. Yhdistys haluaa avata aluetta suurelle yleisölle ja matkailijoille vuoden ympäri.

 

Wilenius båtvarv ry on jo järjestänyt yhdessä Hamarin purjehtijoiden kanssa Porvoon puuvenepäivä -tapahtuman kahtena vuonna. Vuoden 2021 tapahtuma keräsi telakalle yli 700 kävijää, vuoden 2022 tapahtumassa yleisö laajeni lähes kaksinkertaiseksi 1200 kävijään. Porvoon puuvenepäiviä ovat tukeneet Porvoon kaupungin kulttuuritoimi, Aktiasäätiö ja Porvoon museo. Myös vuoden 2022 Porvoon valofestivaali hyödynsi telakka-aluetta.

 

Yhdistys mahdollistaa monien puuveneilyyn liittyvien ammatinharjoittajien liiketoimintaa Porvoossa. Telakalla hyödynnetään esimerkiksi veneenveistäjien, venepuuseppien, seppien ja purjeentekijöiden palveluita.  Yhdistys tekee yhteistyötä puuvenekoulutuksen tarjoajien ja muiden veneilykulttuuriin liittyvien toimijoiden kanssa.

 

Yhdistys tekee yhteistyötä Museoviraston ja Porvoon museon kanssa. Yhteistyötä ollaan käynnistämässä myös muiden vastaavien toimijoiden kanssa, kuten mm. Maarianhaminan Sjökvarteret, Viaporin telakka ry, Suomenlinnan venetelakka, Kotkan puuvenekeskus ja Kokkolan Suntinrannan venehuoneet ry.

 

Yhdistyksen tavoitteena on aktiivinen ja jatkuva yhteistyö Länsirannan muiden yrittäjien ja toimijoiden, sekä Porvoon matkailu- ja ravintolayrittäjien kanssa. Synergiaedut ovat ilmeisiä mm. tulevan vierasvenesataman ja muidenkin veneilyyn ja merelliseen kulttuuriin liittyvien alueen toimijoiden kanssa.

 

Perinteisen telakkatoiminnan muodostaman perinteisen "elävän museon" lisäksi yhdistys haluaa viedä telakan toiminnan 2030-luvulle ja avata puuvenekulttuuria suurelle yleisölle myös virtuaalisin keinoin (verkkopalvelut, VR/AR/XR-teokset, videot, elokuvat). Näin telakan toiminta ja vaikutuspiiri laajenee valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi.

 

Wilenius båtvarv ry uskoo, että Wileniuksen telakka tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin kiehtova ja elämyksellinen kokonaisuus niin porvoolaisten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta. Wileniuksen telakka tuleekin kehittyessään lisäämään merkittävästi merellisen Porvoon kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta.

 

Wilenius båtvarv ry:n toiminnalla ja tavoitteilla on merkittäviä paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivia tukijoita, jotka ilmenevät liitteenä olevista tukikirjeistä.

 

Wilenius tukikirjeet ja suositukset 2019–2022

 

Wileniuksen telakasta Porvoon saariston portti

 

Wilenius båtvarv ry:n arvoihin ja pyrkimyksiin sisältyy vahvasti Porvoon ja itäisen Suomenlahden saariston asumisen ja yritystoiminnan tukeminen. Wileniuksen telakalla ja varsinkin telakan uudisrakennukseen liittyvillä toiminnoilla on paljon annettavaa saariston elinvoimaisuuden kehittämiseen.

 

Yhdistys haluaa tehdä yhteistyötä saariston yrittäjien ja Porvoon kaupungin kanssa ja kehittää Wileniuksen uudisrakennuksen konseptia ja toimintoja siten, että uudisrakennus voisi toimia "Saariston porttina". Näitä voisivat olla esimerkiksi seuraavat uudisrakennukseen ja alueelle sijoittuvat toiminnot:

 • Vuokraveneiden terminaali ja laituri

 • Yhteysveneiden terminaali ja laituri

 • Saaristopuoti, jossa myydään saariston tuotteita

 • Saariston matkailun ja palveluiden esittelyt ja näyttelyt

 • Saaristoaiheiset tapahtumat ja juhlat

 

Yhdistys haluaa em. toimintoihin viitaten liittyä mukaan Habitability -verkostoon, jossa Porvoon kaupunki on jo mukana: https://www.itukylat.fi/blog/asuttavuus-habitability/

 

Uudisrakennus

 

Wilenius båtvarv ry esittää Wileniuksen telakan tontilla olevaan rakennusoikeuteen 750 m2 ja sille suunniteltuun uudisrakennukseen kahden vuoden suunnitteluvarausta aikavälille 1.1.2023-31.12.2024. Yhdistys tarvitsee kyseisen ajan uudisrakennuksen ja ulkotilojen tarkempaan suunnitteluun ja hankkeistamiseen sekä kumppanuuksien varmistamiseen. Uudisrakennuksen suunnittelussa on jo nyt mukana yrityksiä, jotka voisivat toimia tulevissa tilossa.

Uudisrakennuksen konsepti ja alustava suunnitelma

 

Kaksi toisiinsa liittyvää rakennusta

 

Uudisrakennus koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä rakennuksesta: Puuveneverstas ja monitoimirakennus.

 

a) Puuveneverstas, 200 m2 (1 kr)

Tavoitteemme on kehittää uudisrakennuksesta keskeinen osa telakan tulevaisuuden toimintoja siten, että telakka-alueelle palautetaan uudisrakennuksen myötä puuveneverstas, eli uusien puuveneiden suunnittelu ja valmistus. Verstas tarjoaa myös paremmat fasiliteetit vanhempien klassikkoveneiden entisöintiin ja restaurointiin. Puuveneverstas toimii yritysvetoisesti, eli tilat vuokrataan verstasyritykselle. Verstas työllistää pysyvästi 2-3 henkilötyövuotta. Verstasyrityksen liiketoiminnalle on tarjolla runsaasti asiakkaita lähialueilla niin Porvoossa kuin muualla itäisen Suomenlahden rannikolla. Verstasrakennuksen suunnitelmaa kehitetään yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa.

 

Verstaan sisäpuolelle päätyyn rakennetaan tulvavauriorajan yläpuolelle verstaan henkilökunnan saniteettitilat (2,5-3 m) ja taukotila/toimisto (2,5-3 m).

 

Verstas toteutetaan kaavan mukaisesti lattiakorossa +1,2 m.

 

b) Monitoimirakennus, 400 m2 (2 kr)

Monitoimirakennus laajentaa Wileniuksen telakan toimintamahdollisuuksia merkittävästi. Monitoimitilan keskeinen tavoite on tukea kaikin käytettävissä olevin keinoin Porvoon alueen saariston elinvoimaisuutta, palveluita ja yritystoimintaa. Monitoimitilaan sijoitetaan yrityksille vuokrattavia tiloja, kuten esimerkiksi veneiden suunnittelutoimistot, kahvila, venetaksiterminaali, näyttelytilat ja saaristopuoti. Monitoimitilaan voi sijoittua myös "Porvoon saariston portti" -ajatuksella esimerkiksi audiovisuaalisia ja virtuaalisia, Porvoon ja itäisen Suomenlahden saariston palveluja ja luontoa esitteleviä ja tukevia toimintoja. Monitoimitila palvelee myös erilaisten telakalla järjestettävien yleisötapahtumien catering- ja saniteettitiloina (mm. venehallien kesäkäyttö juhla -ja tapahtumatiloina).

 

Monitoimitilan rakenteet ovat kaavan mukaisesti +3,2 m (alin vaurioituva rakenneosa)

 

Suunnitelman mukaisesti tontin rakennusoikeudesta käytetään yhteensä 600 m2. Rakennusoikeudesta jää reserviin 150 m2.

Asemakaavan mukaisten reunaehtojen toteutuminen

 

Wilenius båtvarv ry. sitoutuu noudattamaan kaupungin ohjeita alueen ja sen uudisrakennusten kehittämisessä, suunnittelussa ja rakentamisessa. Alue on osa Porvoonjokilaakson maisemakokonaisuutta ja Porvoon kansallista kaupunkipuistoa. Alueen ja sen uudisrakentamisen muotokieli ja toteutus tulevat tukemaan kansallisen kaupunkipuiston arvojen säilymistä ja kestävää käyttöä.

 

Uudisrakentaminen ja rakennusten ulkotilat tulevat liittymään luontevasti puistoympäristöön ja olemassa oleviin tai suunniteltuihin maaston korkeusasemiin. Rakentamisessa huomioidaan, että rakennukset tulevat julkiseen ulkotilaan jokaiselta sivultaan lähes yhtä tärkeinä, joten jokaiseen julkisivuun tullaan suhtautumaan pääjulkisivun kaltainesti. Kaikki tavara- ja jätehuollon tilat sijoitetaan osaksi uudisrakennusmassaa. Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan ja kuntatekniikan kanssa.

 

Wilenius båtvarv ry:n tarjouksen lähtökohta on, että yhdistys tulee noudattamaan asemakaavan asettamia reunaehtoja ja tavoitteita. Palvelurakennusten korttelialueelle sijoittuu alueen kulttuurihistoriaan tukeutuvia telakkatoimintoja sekä veneilyä, matkailua ja virkistystä palvelevia tiloja.

 

Piha-alue tulee olemaan avoin ja siellä saa kulkea vapaasti. Pihalla ei harjoiteta veneiden talvisäilytystä. Korjausta odottavia veneitä tullaan kuitenkin talvella säilyttämään pihalla tilapäisesti.

 

Korttelialueen toinen uudisrakennus, veneveistämö, sijoitetaan Taidetehtaan rantakadun suuntaisesti ja se muodostaa joelle avautuvan pihapiirin suojeltujen venehallien kanssa. Uusi monitoimirakennus sijoitetaan Taidetehtaan rantakadun varteen. Uudisrakennukset on kytketty toisiinsa.

 

Rakennussuunnittelu toteutetaan siten, että se sopii hyvin jo olemassa olevien venehallien rakennusperintöön ja Porvoonjokilaakson kulttuurimaisemaan. Ajoittain tulviva joki, vanhojen vajojen ja kadun korkotasot otetaan huomioon uudisrakennuksen ja pihapiirin suunnittelussa.

 

Yhdistys vastaa vuokra-alueelle tulevien uusien rakennusten, rakennelmien ja telakkatekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä rakentamiseen liittyvistä sähkötöistä ja kunnallistekniikasta.

 

Puukantinen kävelykäytävä telakkarakennusten ja joen välillä voidaan rakentaa maatasossa siten, että se ei haittaa telakan venekiskojen käyttöä. Rantarakentaminen tontilla 638-22-437-1 suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Toimintakonsepti

 

Telakan palvelumalli

 

Wileniuksen telakka tarjoaa alueella mm. seuraavia palveluita:

 • Telakointitoiminta (talvisäilytys, veneiden nosto-, lasku- ja mastonnostopalvelut)

 • Veistämötoiminta (veneiden rakennus-, korjaus- ja kunnostuspalvelut)

 • Satamatoiminta Wileniuksen alueella

 • Tilapalvelut tapahtumille ja tilaisuuksille ympärivuotisesti

 • Venenäyttelyt, merelliset tapahtumat, työnäytökset

 

Yhdistys toimii verkostomallisesti ja saattaa yhteen yrityksiä, ammattilaisia ja veneilyharrastajia. Yhdistyksellä ei ole omia työntekijöitä, vaan yhdistys hankkii tarvitsemiaan palveluita alueen yrittäjiltä. Lisäksi osa telakan toiminnoista toteutetaan talkoovoimin.

 

Toiminnan vaatimat edellytykset

 

Wileniuksen telakan toiminnan vaatimia edellytyksiä:

 • Telakan käytössä tulee jatkossakin olla tontilta veteen venehalleista johtavat kiskot.

 • Taidetehtaan rantakadun puoleisista päädyistä on päästävä isoilla työkoneilla halleihin sisään.

 • Telakan toiminta edellyttää nykyisten laitureiden käyttöä. Laiturit lunastetaan Ivar Nordlundilta.

 • Laiturirakenteita voidaan laajentaa (poikkilaituri, katso havainnekuva) ja niitä voidaan hyödyntää rantaan kaavoitetun kevyen liikenteen reitin toteutuksessa.

 • Kummankin venehallin päätyjen sisäänkäynnit tarvitsevat rekalle riittävää toimintatilaa. Tämä on huomioitu uudisrakennusta koskevassa suunnitelmassa.

 • Ajo piha-alueelle tulee mitoittaa raskaille ajoneuvoille.

 • Piha-alueella tulee pystyä ajamaan ja kääntymään rekalla ja hälytysajoneuvolla.

 • Hallien eteläpuolelle kaavaan merkitty mastovaja rakennetaan.

 • Uusi mastonostin pystytetään.

 • Vetolaitteisto painoineen sijoitetaan kiinteästi pohjoisen hallin ja rannan väliin.

 

Ympäristöohjelma

 

Yhdistykselle on Porvoonjoen ja sen ympäristön suojelukysymykset erittäin tärkeitä. Telakka-alueella harjoitetaan erityistä huolellisuutta, jotta 2010 ELY-keskuksen toimesta puhdistettuun maaperään ja jokeen ei pääse niihin kuulumattomia aineksia. Hallien lattiat on päällystetty suodatinkankailla, joita käytetään myös veneitä nostettaessa. Kankaat imuroidaan säännöllisesti, jotta esim. joen tulviminen ei vie jokeen kuulumatonta ainesta mukanaan.

 

Tällä hetkellä telakka-alueella ei ole omaa jätekeräystä, vaan veneiden omistajat huolehtivat itse jätteidensä asianmukaisesta hävittämisestä. Alueen toiminnan kehittyessä yhdistys tulee laatimaan jätehuoltosuunnitelman, sekä toteuttamaan alueelle mm. lukitun tilan vaarallisten jätteiden väliaikaista varastointia varten.

 

Itämeren hyvinvointi on kaikille veneilijöille tärkeä asia ja puuveneilykulttuuri on jo lähtökohtaisesti ilmastoystävällistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa. Purjeveneet kulkevat tuulivoimalla ja vain avusteisesti konevoimalla. Sähkömoottorien suosio nousee kovaa vauhtia myös veneilyn parissa. Puuveneily on lähimatkailua, joka tarjoaa ihmisille luonnonläheisen harrastuksen ja vapaa-ajan matkailumahdollisuuden. Puuveneet ovat pitkälle jalostuneita tuotteita, joihin hiili sitoutuu siten parhaassa mahdollisessa muodossa. Vanhimmat Wileniuksen telakalla asustavat veneet ovat yli 100-vuotiaita. Vanhojen veneiden ylläpito kulkukunnossa on kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Matkailu

 

Matkailulla on Wileniuksen telakan toimintakonseptissa keskeinen rooli. Yhdistys kehittää Wileniuksen telakasta kiehtovan ja toimivan paikan matkailun ja erilaisten tapahtumien kohteena ja toimintaympäristönä. Yhdistys haluaa syventää yhteistyötä myös Porvoon matkailutoimen ja mm. Porvoon valofestivaalin kanssa. Yhdistys on käynnistänyt yhteistyöneuvottelun matkailu- ja tapahtumatoiminnan korkeakoulutasoisesta kehittämisestä Haaga-Helian Annette Toivosen kanssa. Toivonen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Haaga-Helian matkailuliiketoiminnan lehtori. Yhteistyö käynnistyy jo lukuvuonna 2022-2023.

 

Wilenius båtvarv haluaa tehdä yhteistyötä Porvoon matkailutoimen, Porvoon matkailuyrittäjien ja itäisen Suomenlahden matkailuyrittäjien kanssa, sekä Posintran ja Visit Finlandin kanssa. Yhteistyötä laajennetaan myös porvoolaisten tapahtumayrittäjien kanssa siten, että telakka-alueen tapahtumatoiminnasta tulisi ympärivuotista.

 

Esimerkkejä konseptin toimivuudesta

 

Wilenius båtvarv ry:n konseptin kaltaisia, telakkatoimintaa, puuvenekulttuuria ja tapahtumatoimintaa yhdistäviä toimijoita löytyy eri puolilta Suomea. Tutustua voi esimerkiksi Maarianhaminan Merikortteliin ja Ruissalon telakkaan.

 

Maarianhaminan Merikortteli:

https://www2.visitaland.com/sv/boende/1174607/sj%C3%B6kvarteret-i-mariehamn/detaljer

 

Ruissalon telakka / Åbo Båtvarv: https://ruissalontelakka.fi/

 

Porvoon puuvenepäivästä, jossa kävi syyskuussa 2022 yhteensä 1200 kävijää,  kehitetään entistäkin vetovoimaisempi tapahtuma. Hyvänä referenssinä toimii mm. Kotkan puuvenemessut, jossa vieraili 10.000 kävijää. https://bit.ly/3f0XeLb

Vastaukset 13.10.2022 kaupungin esittämään tarjouksen täydennyspyyntöön


Vuokrasopimuksen sopijatahot


Wilenius båtvarv ry ja kokeneiden yrittäjien muodostama yritysryhmä ovat perustamassa yhdessä kiinteistöosakeyhtiötä, joka vastaa Wileniuksen tontin uudisrakentamisesta, rakentamisen rahoituksesta ja rakennusten tulevasta hallinnoinnista. Wilenius båtvarv ry esittää, että tontin 30 vuoden vuokrasopimus solmitaan Porvoon kaupungin ja perustettavan kiinteistöosakeyhtiön välisenä. Wilenius båtvarv ry jatkaa toimintaansa yhteistyössä kiinteistöosakeyhtiön kanssa toimien perinteisen vetotelakan pyörittäjänä ja tapahtumien järjestäjänä. Wilenius bårvarv ry myös ostaa kaupungilta nykyiset telakkarakennukset.

Rakennusoikeuden käyttösuunnitelma


Uudisrakennuksen suunnitelmaa on avattu tarjouksen kohdassa ”Uudisrakennus” sekä
tarjouksen liitteissä ”Uudisrakennuksen konsepti ja alustava suunnitelma” ja ”Wilenius uudisrakennus konseptikuvat”. Monitoimirakennuksen ja verstaan lisäksi 40m2 mastovaja on suunniteltu kaavan mukaisesti tontin eteläreunaan. Uudisrakennuksen pinta-alaa on tarkennettu tämän täydennyspaperin liitteessä ”Selvitys uudisrakennusten pinta-alasta ja rakennusoikeuden käyttämisestä”.

 

Selvitys uudisrakennusten pinta-alasta ja rakennusoikeuden käyttämisestä


Laatukriteerit


1. Palvelutoimintakonsepti


Wileniuksen telakan palvelutoimintakonseptia on selostettu 15.9.2022 päivätyn tarjouksen kohdissa ”Telakan palvelumalli” sekä ”Wileniuksen telakan tulevaisuuden tavoitteet”.


Wileniuksen telakka tarjoaa alueella mm. seuraavia palveluita:

Telakointitoiminta (talvisäilytys, veneiden nosto-, lasku- ja mastonnostopalvelut)

      • Nykyisen toiminnan jatko, sijoittuu halleihin ja ranta-alueelle
• Veistämötoiminta (veneiden rakennus-, korjaus- ja kunnostuspalvelut)

      • Uusi veistämörakennus mahdollistaa paremmat fasiliteetit korjauksille ja
antaa mahdollisuuden uusien veneiden rakentamiseen. Veistämötoimintaa
tulee toteuttamaan yrittäjä, katso tarjouksen liite 8. ”Yhtiöiden aiekirjeet” (Ei julkinen).
• Satamatoiminta Wileniuksen alueella
    • Nykyisen toiminnan jatko, laiturit
• Tilapalvelut tapahtumille ja tilaisuuksille
     • Monitoimirakennukseen tulee vuokrattavaa tilaa erilaisiin tilaisuuksiin sekä
catering-tilat. Myös telakkahalleja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää
tapahtumiin suunnitellun ”kesälattian” avulla. Telakka-alue soveltuu myös
kokonaisuutena ulkotapahtumiin.
• Venenäyttelyt, merelliset tapahtumat, työnäytökset
     • Yhdistys toteuttaa alueella myös omaa, puuveneisiin, veneilyyn ja
merellisyyteen liittyvää tapahtumatoimintaa.

Lisäksi monitoimirakennukseen tulee tilaa muille toimijoille. Esimerkiksi purjeneulomo ja veneiden suunnittelutoimisto olisivat suorassa yhteydessä koko alueen toimintaan.


Kuten tarjouksessa on avattu, yhdistys pyrkii myös toiminnallaan tukemaan Porvoon
saariston elinvoimaisuutta. Yhteistyössä Porvoon kaupungin ja saariston yrittäjien kanssa
Wileniuksen uudisrakennukseen voidaan toteuttaa ”Saariston portti”. (Tarjous kohta
Wileniuksen telakasta Porvoon saariston portti)


Toiminta alueella toteutetaan verkostomallisesti. Yhdistys saattaa yhteen yrityksiä,
ammattilaisia ja veneilyharrastajia. Yhdistyksellä ei ole omia työntekijöitä, vaan yhdistys
hankkii tarvitsemiaan palveluita alueen yrittäjiltä. Telakalla hyödynnetään esimerkiksi
veneenveistäjien, venepuuseppien, seppien ja purjeentekijöiden palveluita. Yhdistys tekee yhteistyötä puuvenekoulutuksen tarjoajien ja muiden veneilykulttuuriin liittyvien toimijoiden kanssa. Lisäksi osa telakan toiminnoista toteutetaan jäsenistön talkoovoimin.

 

Yhdistys tekee yhteistyötä Museoviraston ja Porvoon museon kanssa. Yhteistyötä ollaan
käynnistämässä myös muiden vastaavien toimijoiden kanssa, kuten mm. Maarianhaminan Sjökvarteret, Viaporin telakka ry, Suomenlinnan venetelakka, Kotkan puuvenekeskus ja Kokkolan Suntinrannan venehuoneet ry.


2. Wileniuksen telakka kaupunkikuvassa


Suunniteltu uudisrakennus täydentää telakan alueen kokonaisuutta luontevasti.
Uudisrakennus istuu esteettisesti ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja sen mittakaava,
muodot, materiaalivalinnat ja väritys kunnioittavat olemassaolevien venehallien tyyliä ja
tunnelmaa. Uudisrakennuksen ja olemassa olevien venehallien välitse avautuvat näkymälinjat kadulta pihan poikki joelle. Rantaan tuleva kävelyreitti pitää alueen avoimena myös joen suuntaisesti. Joelta tai vastarannalta katsottuna rakennukset rajaavat telakka- alueesta kokonaisuuden, jonka keskelle jää avointa tilaa.

Uudisrakennuksen suhdetta asemakaavaan ja kaupunkitilaan on myös avattu tarjouksen
liitteessä ”Uudisrakennuksen konsepti ja alustava suunnitelma” sekä tämän
täydennyspaperin liitteessä ”Selvitys uudisrakennusten pinta-alasta ja rakennusoikeuden
käyttämisestä”.

3. Wileniuksen telakan toiminnan kestävyys ja ympäristöystävällisyys


Wilenius båtvarv ry:lle Porvoonjoen, sen ympäristön ja Itämeren suojelukysymykset ovat
erittäin tärkeitä. Toimintaa ympäristön kannalta on avattu tarjouksen kohdassa
”Ympäristöohjelma”.

 

Telakka-alueella harjoitetaan erityistä huolellisuutta, jotta 2010 ELY-keskuksen toimesta puhdistettuun maaperään ja jokeen ei pääse niihin kuulumattomia aineksia. EU:n asetuksen myötä veneiden antifouling-pohjamaalit eivät ole nykyään perinteisiä ”myrkkymaaleja” vaan veneiden pintakäsittelyssä on siirrytty ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin myös Suomessa. Venehallien lattiat on myös päällystetty suodatinkankailla, joita käytetään myös veneitä nostettaessa. Kankaat imuroidaan säännöllisesti, jotta esim. joen tulviminen ei vie jokeen kuulumatonta ainesta mukanaan.


Tällä hetkellä telakka-alueella ei ole omaa jätekeräystä, vaan veneiden omistajat huolehtivat itse jätteidensä asianmukaisesta kierrätyksestä ja hävittämisestä heti kun jätettä syntyy. Uudisrakennuksen suunnitteluun liittyy kattava jätehuoltosuunnitelma. Uudisrakennus tulee sisältämään telakka-alueen asianmukaiset jätteiden keräys- ja kierrätystilat sekä mm. lukitun tilan vaarallisten jätteiden väliaikaista varastointia varten.
 

Wileniuksen vetotelakointi toimii ihmis- ja sähkövoimin. Telakan toiminnot eivät tukeudu fossiilisiin polttoaineisiin. Nykyiset hallit ovat eristämätöntä tilaa, jota ei lämmitetä. Valaistus on toteutettu kattoikkunoilla ja led-valoilla. Telakointitoiminta on siis hyvin energiatehokasta.


Wileniuksen telakan puuvenetoiminta edistää pitkäikäisen venekannan säilymistä. Puuveneet ovat pitkälle jalostuneita tuotteita, joihin hiili sitoutuu siten parhaassa mahdollisessa muodossa. Vanhimmat Wileniuksen telakalla asustavat veneet ovat yli 100-vuotiaita. Uusi veistämörakennus mahdollistaa pitkäikäisen venekannan tuotannon jatkamisen. Vanhojen veneiden restaurointi ja ylläpito kulkukunnossa on kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Puuveneily on lähimatkailua, joka tarjoaa ihmisille luonnonläheisen harrastuksen ja vapaa-ajan matkailumahdollisuuden.

Wileniuksen telakan toiminta jatkaa paikallista, merellistä perinnettä ja mahdollistaa
puuveneharrastamisen Porvoossa. Uudisrakennuksen myötä toiminnan toteuttaminen
paikallisesti paranee entisestään. Uusi veistämö mahdollistaa veneiden laajan restauroinnin ja korjaamisen Wileniuksella sen sijaan, että veneitä kuljetetaan maanteitse
pääkaupunkiseudulle, Kotkaan tai jopa Turkuun.


Uudisrakennuksen suunnittelussa pyritään kestävän kehityksen ratkaisuihin. Erityisesti
kiinnitetään huomiota rakennuksen elinkaarikustannuksiin, pitkäikäisyyteen, tehokkaisiin energiaratkaisuihin ja vastuullisiin materiaalivalintoihin. Osana suunnitteluprosessia tullaan selvittämään mahdollisuutta hiilineutraaliin rakentamiseen.

4. Telakan toiminnan toteuttajien referenssit


Wilenius båtvarv ry:llä on vahvat referenssit puuvenetelakan toimintaan ja tapahtumatuotantoon. Wilenius båtvarv ry on ollut kaupungin vuokralaisena kolme vuotta ja pyörittää paraikaa telakan aktiivista toimintaa. Yhdistyksellä ja sen jäsenistöllä on telakan toimintojen pyörittämiseen ja puuvenekulttuuriin laaja asiantuntijuus ja osaaminen. Yhdistys on myös toteuttanut alueella tapahtumia ja tulee laajentamaan tapahtumatoimintaa ympärivuotiseksi.


Yhdistyksen hallituksella ja sen toimintaa tukevalla Advisory Boardilla on vankkaa
asiantuntijuutta mm. liiketoiminnasta, veneenrakennuksesta, tapahtumatuotannosta,
matkailupalveluista ja taloushallinnosta. Aiekirjeitä esittäneet yhtiöt ovat omien alojensa
ammattilaisia, jotka yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa täydentävät alueen toimintaa.


Yhdistyksellä, Advisory Boardilla ja aiekirjeitä esittäneillä tahoilla on asiantuntemus toimia yhdessä uudisrakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Uudisrakennuksen
pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Lauri Rissanen / Arkkitehtikuutio Oy. Toisena
suunnittelijana toimii arkkitehti, maisema-arkkitehti ja kaavoittaja Anna Parkatti / Arkab Oy.


Wileniuksen telakan alueen toimijoita ja yhteistyötahoja on avattu tarjouksen kohdissa
”Telakkayhdistys”,  ”Wilenius båtvarv ry:n hallitus”,  ”Wileniuksen telakan Advisory
Board”,  ”Yhtiöiden aiekirjeet” (ei julkinen) ja  ”Wilenius tukikirjeet ja suositukset”.


5. Taloudesta


Wilenius båtvarv ry:n talous on vakaalla ja kestävällä pohjalla. Telakointitoiminta pyörii
tulorahoitteisesti. Yhdistyksellä on hyvä mahdollisuus investointeihin.


Kiinteistöyhtiön omistaman uudisrakennuksen investoinnin takaisinmaksuaika on noin 15vuotta. Uudisrakennuksen alustava talouslaskelma on esitelty tarjouksen liitteessä 9. (Ei julkinen)

bottom of page