top of page

Tiedote 3.7.2023 – Wilenius båtvarv jää odottamaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä

Wilenius båtvarv ry:n ja Kiinteistö Oy Porvoon telakan väliset neuvottelut

Wileniuksen perinnetelakka-alueen tulevasta käytöstä ovat päättyneet

tuloksettomina.


Wileniuksen 91-vuotias puuvenetelakka on Porvoon jokisuiston monisatavuotisen puuveneperinnön viimeinen elävä edustaja. Telakalla on valmistettu aikojen kuluessa 430 klassikkovenettä ja siellä on tähän kevääseen saakka asunut ja restauroitu kymmeniä arvostettuja puuveneitä. Wileniuksen telakka on toiminut tärkeänä, elävänä puuveneiden keskittymänä ja Porvoon jokisuiston 400-vuotisen veneenrakennusperinteen viimeisenä edustajana.


Kesällä 2022 järjestetyssä tarjouskilpailussa Porvoon kaupunki sitoi Wileniuksen telakan kohtalon yhteen viereiselle tontille kaavoitetun vierasvenesataman kanssa. Tarjouskilpailuun saapui kaksi tarjousta, Wilenius båtvarv ry:n ja Kiinteistö Oy Porvoon telakan tarjous. Näistä kaupunkikehityslautakunta valitsi 11.4.2023 voittajaksi jälkimmäisen. Päätöksellään lautakunta käytännössä lopetti Wileniuksen telakan toiminnan. 


Porvoo tarvitsee modernin vierasvenesataman, mutta sen toteuttamisen ei tarvitsisi tarkoittaa Wileniuksen perinnetelakan loppua. Tilaa kahden toisiaan tukevan toiminnon rinnakkaiselolle löytyisi tyhjällä Länsirannalla.


Wilenius båtvarv päätti 15.4.2023 vuosikokouksessaan yksimielisesti pyrkiä

neuvottelutulokseen tarjouskilpailun voittaneen Kiinteistö Oy Porvoon telakan kanssa. Myös Porvoon kaupunki esitti osapuolille toiveen yhteisen ratkaisun etsimisestä. Neuvotteluiden tavoitteena oli löytää sekä vierasvenesatamalle että perinnetelakalle mahdollisuus toimia rinnakkain vetovoimaisena kokonaisuutena.


Kuukausia kestäneissä neuvotteluissa käytiin läpi lukuisia erilaisia vaihtoehtoja kummaltakin osapuolelta. 28.6. kuitenkin ilmeni, että neuvotteluissa ei löydetty kumpaakin osapuolta tyydyttävää ratkaisua. Neuvottelut päättyivät tuloksettomana.


Wilenius båtvarv ry jätti 17.5.2023 Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Porvoon kaupunkikehityslautakunnan 11.4.2023 §:ssä 52 tekemästä päätöksestä. Valituksessa vaaditaan tarjouskilpailun päätöksen kumoamista.


Yhdistyksen näkemys on, että tarjouskilpailua ei ole toteutettu lain mukaisesti, puolueettomasti eikä tasapuolisesti. Kaupunkikehityslautakunnan päätös on paitsi hankintalain ja hallintolain vastainen myös asemakaavan ja kaupungin itsensä asettamien tarjouskilpailusääntöjen vastainen.


Wilenius båtvarvin vuokrasopimus kaupungin kanssa on niinikään päättynyt 30.6. Yhdistys ei näin ollen voi ottaa veneitä ensi talvena talvisäilytykseen eikä myöskään tarjota veneille laituripaikkoja. Veneenomistajien on etsittävä veneilleen uusi talvisäilytyspaikka ensi talveksi.


Vuoden veneilytapahtumaksi vuonna 2022 valtakunnallisella yleisöäänestyksellä valittu Porvoon puuvenepäivä jää näin ollen tänä vuonna toteutumatta.


Wilenius båtvarv jää nyt odottamaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä. Yhdistys on äärimmäisen pahoillaan ja pettynyt syntyneestä tilanteesta. Teemme edelleen parhaamme Wileniuksen telakan tulevaisuuden ja porvoolaisen elävän, kansainvälisestikin merkittävän

puuvenekulttuurin säilymisen hyväksi.

Commentaires


bottom of page